Zakres tematyczny

1.Rodzaje zastosowań

 • izolacja  wysokotemperaturowa
 • izolacja ciepłochronna

 • izolacja zimnochronna
 • izolacja akustyczna
 • hydroizolacja
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • zabezpieczenia antykorozyjne

2. Materiały i produkty izolacyjne

 • materiały włókniste
 • materiały porowate
 • materiały ziarniste
 • izolacje panelowe
 • nanotechnologia
 • materiały ogniotrwałe
 • produkty do zabezpieczeń antykorozyjnych

3. Maszyny i narzędzia

4. Aparatura pomiarowo-kontrolna

5. Materiały i wyposażenie pomocnicze

 • rusztowania

 • rope access

 • płaszcze ochronne

 • produkty do mocowania izolacji

 • rury preizolowane

6. Odzież ochronna i BHP


7. Usługi

 • montaż izolacji przemysłowych

 • konserwacja i remont izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych

 • prace wysokościowe i alpinistyczne

 • usługi projektowe

 • usługi doradcze

 • audyt energetyczny

 • usługi termografii (termowizji)

8. Instytucje, organizacje


9. Wydawnictwa